Změna názvu a popisu interního webu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna názvu a popisu interního webu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Sdílené složky a weby, klepněte na kartu Weby a potom na položku Interní web.

  3. V okně Úlohy interního webu klepněte na položku Zobrazit vlastnosti webu.

  4. Na stránce Vlastnosti interního webu na stránce Obecné informace v části Název webu zadejte nový název webu. V poli Popis zadejte nový popis webu.

  5. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.

Poznámka

Název a popis interního webu se zobrazí na domovské stránce interního webu. Změna názvu interního webu nezmění adresu URL zadanou k vyhledání interního webu nebo jakékoli konfigurace v programu webového serveru služby IIS.