Změna plánu zálohování

Platí pro: Windows SBS 2008

Nakonfigurujte plány zálohování serveru tak, aby ve výchozím nastavení zálohování probíhalo denně od 12:00 do 23:00 hodin. Čas spuštění zálohování však můžete změnit. Můžete také naplánovat spuštění zálohování vícekrát denně.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna plánu zálohování

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klikněte na položku Zálohování a úložiště serveru.

 3. V podokně úloh klikněte na položku Změnit plán zálohování. Zobrazí se dialogové okno Plán zálohování.

 4. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Jednou denně. Nastaví spouštění zálohování ve výchozím nastavení na 23:00 hod.

  • Dvakrát denně. Nastaví spouštění zálohování ve výchozím nastavení na 12:00 a 23:00.

  • Vlastní. Nenastaví výchozí čas spuštění zálohování.

 5. Chcete-li změnit čas, kdy se zálohování spustí, zaškrtněte v seznamu časů políčko pro každou denní dobu, kdy se má zálohování spustit. Zrušte zaškrtnutí políčka u každého času, kdy se zálohování nemá spustit.

 6. Po dokončení zadávání plánu zálohování klikněte na tlačítko OK.