Kroky prováděné na cílovém serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Konfigurace zóny vyhledávání předávání interního webu na cílovém serveru

 1. Otevřete konzolu pro správu služby DNS v systému Windows SBS 2008. Chcete-li konzolu otevřít, klepněte na tlačítko Start, na možnost Nástroje pro správu a na možnost DNS.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně rozbalte název serveru, rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání a rozbalte název interní domény (například server.local).

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na zdrojový záznam aliasu interního webu (CNAME) a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 5. Nahraďte název FQDN cílové hostitelské položky názvem cílového serveru (například NewServer.contoso.local).

Připojení databáze obsahu

 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Všechny programy, poté na položku Microsoft SQL Server 2005, klepněte pravým tlačítkem myši na položku SQL Server Management Studio Express a potom na příkaz Spustit jako správce.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. Chcete-li se připojit k databázi obsahu používané cílovým serverem, proveďte následující kroky:

  1. Do textového pole Název serveru zadejte \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query.

  2. Klepněte na možnost Připojit.

 4. Chcete-li připojit databázi obsahu, proveďte následující akce:

  1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Databáze a poté klepněte na příkaz Připojit.

  2. V dialogovém okně Připojit databáze v části Databáze pro připojení klepněte na tlačítko Přidat.

  3. V dialogovém okně Vyhledat databázové soubory přejděte k souboru STS_<SourceServerName>_1.mdf, který jste zkopírovali ze zdrojového serveru na cílový, a klepněte na tlačítko OK.

  4. Ověřte, zda jsou v dialogovém okně Připojit databáze v okně <DatabaseName> podrobnosti o databázi uvedeny soubory STS_<SourceServerName>_1.mdf a STS_<SourceServerName>_1_Log.ldf.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Pokud se zobrazí dialogové okno s upozorněním služby MSSMSE, které obsahuje dotaz na vyhledání fulltextových katalogů, klepněte na tlačítko Ne.

  7. Ověřte, zda je databáze STS_<SourceServerName>_1 uvedena ve složce Databáze navigačního podokna.

 5. Zavřete službu MSSMSE.

Vytvoření webu, který bude hostitelem nového interního webu

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Nástroje pro správu a pak klepněte na položku Správce Internetové informační služby.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně rozbalte soubor <DestinationServerName>, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Weby a potom klepněte na příkaz Přidat web.

 4. V dialogovém okně Přidat web proveďte následující kroky:

  1. Do pole Název webu zadejte OldCompanyWeb.

  2. V poli Fond aplikací přijměte výchozí hodnotu OldCompanyWeb.

  3. V okně Fyzická cesta přejděte do složky C:\inetpub, klepněte na položku Vytvořit novou složku a jako nový název složky zadejte OldCompanyWeb.

  4. V části Vazba zadejte do pole Název hostitele položku OldCompanyWeb.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  Název OldCompanyWeb je přidán do složky Weby.

 5. Ukončete Správce Internetové informační služby.

Vytvoření zdrojového záznamu aliasu (CNAME) pro OldCompanyWeb

 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Nástroje pro správu a na položku DNS.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor <DomainName>.local a potom klepněte na příkaz Nový alias (CNAME).

 5. V dialogovém okně Nový záznam o prostředku proveďte následující kroky:

  1. V poli Název aliasu (pokud je ponecháno prázdné, použije nadřazenou doménu) zadejte OldCompanyWeb.

  2. V poli Plně kvalifikovaný název domény (FQDN) pro cílového hostitele zadejte <ServerName>.<DomainName>.local (například NewServer.contoso.local).

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Zdrojový záznam aliasu OldCompanyWeb (CNAME) je nyní uveden v poli Zóna dopředného vyhledávání.

 7. Zavřete Správce DNS.

Vytvoření nové webové aplikace služby Windows SharePoint Services s názvem OldCompanyWeb

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na položku SharePoint 3.0 Central Administration.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. Na domovské stránce na panelu Navigace klepněte na kartu Správa aplikací.

 4. Na stránce Správa aplikací v části Správa webových aplikací služby Windows SharePoint Services klepněte na tlačítko Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci.

 5. Na stránce Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci klepněte na tlačítko Vytvořit novou webovou aplikaci.

 6. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v sekci Web služby IIS proveďte některou z následujících akcí:

  1. Klepněte na položku Použít stávající web služby IIS.

  2. V rozevíracím seznamu klikněte na položku OldCompanyWeb.

  3. Přijměte výchozí položky ve zbývajících textových polích v této části.

 7. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v části Konfigurace zabezpečení přijměte výchozí nastavení:

  1. V části Zprostředkovatel ověřování klepněte na položku NTLM.

  2. V poli Povolit anonymní přístup klepněte na tlačítko Ne.

  3. V poli Používat zabezpečení SSL klepněte na tlačítko Ne.

 8. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v sekci Adresa URL s vyrovnáváním zatížení sítě proveďte některou z následujících akcí:

  1. Ověřte, zda textové pole URL obsahuje text http://OldCompanyWeb:80/.

  2. Přijměte výchozí hodnotu v textovém poli Zóna.

 9. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v sekci Fond aplikací proveďte některou z následujících akcí:

  1. Klepněte na tlačítko Použít existující fond aplikací.

  2. Vyberte položku OldCompanyWeb nebo název fondu aplikací, který jste vytvořili v kroku 4 postupu Vytvoření nového webu, který bude hostitelem nového interního webu.

 10. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v části Obnovit Internetovou informační službu přijměte výchozí nastavení:

 11. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v sekci Název a ověřování databáze proveďte některou z následujících akcí:

  1. V poli Databázový server přijměte výchozí hodnotu <Název_cílového_serveru>\Microsoft##SSEE.

  2. V poli Název databáze zadejte STS_<SourceServerName>_1.

  3. V poli Ověřování databáze klepněte na položku Ověřování systému Windows (doporučeno).

 12. Na stránce Vytvořit novou webovou aplikaci v části Vyhledat server v oddílu Vyhledávací server služby Windows SharePoint Services klikněte v rozevíracím seznamu na název cílového serveru.

 13. Klikněte na tlačítko OK.

 14. Pokud obdržíte zprávu s upozorněním, klepněte na tlačítko OK.

 15. Zobrazí se stránka Probíhá operace. Tato operace trvá přibližně 30 minut. Je vytvořena nová webová aplikace služby Windows SharePoint Services a databáze Windows SharePoint Services 2.0 CompanyWeb je upgradována na službu Windows SharePoint Services 3.0.

 16. Zobrazí se stránka Aplikace vytvořena. Upozorní vás, že k vytvoření nového webu je nutné resetovat službu IIS. To provedete později. Zavřete okno Centrální správa pro službu Windows SharePoint Services 3.0.

Nastavení nebo potvrzení správy kolekce webů pro web OldCompanyWeb

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na položku SharePoint 3.0 Central Administration.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. Na domovské stránce na panelu Navigace klikněte na kartu Správa aplikací.

 4. Na stránce Správa aplikací v sekci Správa webů služby SharePoint klepněte na položku Správci kolekce webů.

 5. Na stránce Správci kolekce webů v sekci Kolekce webů proveďte následující akce, pokud položka http://OldCompanyWeb není v poli Kolekce webů zobrazena:

  1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Kolekce webů a pak klikněte na položku Změnit kolekci webů.

  2. Na stránce Vybrat kolekci webů klikněte na panelu nástrojů na šipku rozevíracího seznamu Webová aplikace a pak klikněte na položku Změnit webovou aplikaci.

  3. Na stránce Vybrat webovou aplikaci ve sloupci Název klepněte na položku OldCompanyWeb a potom klepněte na tlačítko OK.

 6. Na stránce Správci kolekce webů ověřte, zda je v textovém poli Primární správce kolekce webů obsahuje platný název uživatelského účtu ve vaší doméně systému Windows SBS 2008. Pokud ne, zadejte platný název uživatelského účtu.

  Důležité

  Integrovaný účet správce není platný název uživatelského účtu ve vaší doméně systému Windows SBS 2008.

 7. Název uživatelského účtu můžete zadat také do textového pole Sekundární správce kolekce webů.

 8. Klepněte na tlačítko OK a pak zavřete okno Centrální správa pro službu Windows SharePoint Services 3.0.

Resetování služby IIS

 1. Klepněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klepněte na položku Příkazový řádek a pak klepněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz iisreset.

 4. Po zobrazení zprávy Služby Internetu byly úspěšně restartovány zavřete okno příkazového řádku.

Nyní máte pracovní web služby Windows SharePoint Services 3.0 Web s názvem OldCompanyWeb, který obsahuje strukturu a dokumenty starého webu Windows SBS 2003 CompanyWeb. Před importováním obsahu webu OldCompanyWeb na interní web systému Windows SBS 2008 zkontrolujte obsah webu CompanyWeb Web a v případě potřeby změňte uspořádání položek nebo je archivujte.

Import obsahu webu OldCompanyWeb na interní web systému Windows SBS 2008

 1. Klikněte na tlačítko Start, pravým tlačítkem myši klikněte na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat. Otevře se okno příkazového řádku.

 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Chcete-li zálohovat existující web CompanyWeb Web, zadejte na příkazovém řádku příkaz stsadm -o export -url http://companyweb -filename cweb.bak –includeusersecurity a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Chcete-li exportovat obsah z webu OldCompanyWeb, zadejte po skončení zálohování na příkazovém řádku příkaz stsadm -o export -url http://Oldcompanyweb -filename oldcweb.bak –includeusersecurity a stiskněte klávesu ENTER.

 6. Chcete-i importovat obsah na nový web CompanyWeb, zadejte po dokončení exportu na příkazový řádek příkaz stsadm -o import -url http://companyweb -filename oldcweb.bak –includeusersecurity a stiskněte klávesu ENTER.

Veškerý obsah z webu http://OldCompanyWeb by měl být nyní importován na interní web Windows SBS 2008. Web http://OldCompanyWeb můžete odstranit nebo označit databázi na serveru Microsoft SQL Server 2005 jako databázi Jen ke čtení, aby byl web zachován jako databáze archivu.

Poznámka

Okno Průzkumník ve službě Windows SharePoint Services závisí na službě WebDAV. Služba WebDAV je zpravidla instalována v klientských operačních systémech, ne však v serverových operačních systémech. Chcete-li zobrazit obsah na interním webu systému Windows SBS 2008 v aplikaci Internet Explorer, přejděte na tento web z klientského počítače v síti nebo nainstalujte plochu ze Správce serveru na cílovém serveru.