Sítě typu Peer-to-peer vs. sítě založené na serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Síť je buď rovnocenného typu (peer-to-peer – označovaná také jako pracovní skupina) nebo síť založená na serveru (označovaná také jako síť typu klient/server).

Síť typu peer-to-peer

c2656dd0-e4f9-4e85-8d47-bf2b30ca77e0

V síti typu peer-to-peer (viz obrázek 3) je skupina počítačů vzájemně propojená tak, aby uživatelé mohli sdílet zdroje a informace. Neexistuje centrální umístění pro ověřování uživatelů, ukládání souborů nebo přístup ke zdrojům. To znamená, že si uživatelé musí pamatovat, které počítače v pracovní skupině mají sdílený prostředek nebo informace, k nimž chtějí získat přístup. Znamená to také, že se uživatelé musí přihlásit ke každému počítači, aby měli v tomto počítači přístup ke sdíleným prostředkům.

Ve většině sítí typu peer-to-peer je pro uživatele obtížné sledovat, kde jsou umístěny informace, protože jsou data zpravidla uložena v několika počítačích. Proto je náročné zálohovat důležité informace o společnosti a často to je příčinou toho, že malé firmy neprovádějí zálohování. V různých počítačích v pracovní skupině často existuje více verzí stejného souboru.

V některých sítích peer-to-peer malá společnost používá jeden počítač s klientským operačním systémem, jako je Microsoft Windows 98 nebo Windows XP Professional jako vyhrazeným „serverem“ pro síť. I když to pomáhá ukládat data do centrálního umístění, nejedná se o robustní řešení pro většinu potřeb malé firmy, jako je například spolupráce na dokumentech.

Síť založená na serveru

V síti založené na serveru představuje server centrální umístění, kde uživatelé sdílení síťové zdroje a přistupují k nim (viz obrázek 4). Tento vyhrazený počítač řídí úroveň přístupu, kteří mají uživatelé ke sdíleným prostředkům. Sdílená data jsou v jednom umístění, což usnadňuje zálohování důležitých firemních informací. Každý počítač, který se připojuje k síti, je označován jako klientský počítač. V síti založené na serveru mají uživatelé jeden uživatelský účet a heslo pro přihlášení na server a pro přístup ke sdíleným prostředkům. Serverové operační systémy jsou navrženy tak, aby zvládaly zatížení, kde více klientských počítačů přistupuje k prostředkům založeným na serveru.

2994ddf1-2201-4ea6-80a1-c44e7581b665

Systém Windows SBS 2008 je nainstalován a nakonfigurován jako centrální server v síti založené na serveru. Systém Windows SBS 2008 představuje centrální bod pro ověřování uživatelů, přístup k prostředkům a ukládání informací.