Podpora mobilních zařízení

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 umožňuje při instalaci připojení mobilních zařízení. Není nutná žádná další konfigurace zajišťující možnost synchronizace mobilních zařízení se serverem. Všichni uživatelé mají ve výchozím nastavení povolený přístup k serveru a synchronizaci mobilních zařízení.

Důležité

Jsou podporována zařízení se softwarem Windows Mobile® 5. Zařízení se systémem Windows Mobile 2003 nebo dřívějším nejsou nadále podporována kvůli známým problémům se zabezpečením.

Jakmile se klientský počítač připojí k doméně, jsou do něho nasazeny nástroj pro konfiguraci mobilního zařízení, konfigurační soubor a certifikát podepsaný svým držitelem. Uživatel připojí mobilní zařízení ke klientskému počítači a nakonfiguruje je pomocí nástroje pro konfiguraci mobilního zařízení. V klientském počítači momentálně nejsou spuštěné žádné služby. Po správné konfiguraci mobilního zařízení se uživatel může připojit k systému Windows SBS 2008 a synchronizovat e-mail a další data.