Plán migrace-obchodních aplikací pro migraci Windows SBS 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Obchodní aplikace (LOB) je důležitá počítačová aplikace, která je pro fungování organizace nezbytná. Patří mezi ně účetní aplikace, aplikace pro řízení dodavatelského řetězce a aplikace pro plánování podnikových zdrojů.

Když plánujete migraci obchodních aplikací, je důležité obrátit se na zprostředkovatele těchto aplikací s cílem určit metodu, která bude k provedení migrace vhodná. Musíte taky najít média, která se použijí k přeinstalování obchodních aplikací na cílovém serveru.

Při shromažďování informací o obchodní aplikaci můžete vyplnit následující tabulku.

Název složky obecných dat nebo aplikace Cesta k datům Poznámky