Zálohování a úložiště dat serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Tato část obsahuje témata, která vysvětlují způsoby provádění běžných úkolů ke konfiguraci a správě záloh a uložení na serveru.

Seznam témat, která jsou k dispozici pro přidruženou oblast funkcí, zobrazíte klepnutím na některý z následujících odkazů: