Přidělení přístupu uživatelů na Vzdálený webový přístup

Platí pro: Windows SBS 2008

Přístup uživatelů na web Vzdálený webový přístup lze spravovat pomocí úlohy Spravovat oprávnění na stránce Webové servery konzole Konzola systému Windows SBS.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Správa přístupu ke Vzdálenému webovému přístupu pro určité uživatele nebo skupiny

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a poté klikněte na položku Spravovat oprávnění. Zobrazí se stránka Vzdálený webový přístup – vlastnosti.

 4. Klikněte na tlačítko Změnit. Zobrazí se dialogové okno Změnit členství ve skupinách.

 5. V části Uživatelé a skupiny vyberte uživatele nebo skupinu, kterým chcete udělit přístup.

  Poznámka

  Chcete-li vybrat více uživatelů nebo skupin, stiskněte klávesu CTRL a poté klikněte na jednotlivé uživatele nebo skupiny, které chcete vybrat.

 6. Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Chcete-li udělit přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.

  • Chcete-li zakázat přístup vybraným uživatelům nebo skupinám, klikněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.

 7. Klikněte na tlačítko OK.