Přejmenování klientského počítače

Platí pro: Windows SBS 2008

Přejmenování počítače se systémem Windows Vista

 1. Klepněte v klientském počítači na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Systém. Zobrazí se ovládací panel Systém.

 3. Ve skupinovém rámečku Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klepněte na odkaz Změnit nastavení. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení akce, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

 4. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit.

 5. V poli Název počítače odstraňte starý název počítače, zadejte nový název a klepněte na tlačítko OK.

 6. Je-li počítač členem domény, zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla k účtu, který má oprávnění k přejmenování počítače.

 7. Restartujte počítač.

Přejmenování počítače se systémem Windows XP

 1. Klepněte v klientském počítači na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Systém. Zobrazí se stránka Vlastnosti systému.

 3. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit. Zobrazí se dialogové okno Změny názvu počítače.

 4. V poli Název počítače odstraňte starý název počítače, zadejte nový název a klepněte na tlačítko OK.

 5. Je-li počítač členem domény, zobrazí se výzva k zadání uživatelského jména a hesla k účtu, který má oprávnění k přejmenování počítače.

 6. Restartujte počítač.