Názvy domén

Platí pro: Windows SBS 2008

Název interní domény a název internetové domény

Doporučuje se napomoci zabezpečení sítě použitím jiného názvu interní domény a internetové domény.

Název interní domény

Název interní domény je popisný název, který označuje vaši místní síť (LAN) a pomáhá spravovat přístup k prostředkům v síti LAN (jako jsou uživatelské účty, klientské počítače, sdílené složky nebo tiskárny). Informace o názvu interní domény používají také nástroje a aplikace systému Windows SBS 2008, jako je Exchange Server nebo služba Windows SharePoint Services. Interní (místní) doména pro síť systému Windows SBS 2008 je vytvořena automaticky během instalace pomocí zadaného názvu interní domény.

  • Název interní domény není registrovaná a může se jednat o libovolný název, který zvolíte.

  • Název interní domény musí být jedinečný v interní síti. Název domény a název serveru nemohou být stejné.

Používáte-li v síti klientské počítače Apple Macintosh s operačním systémem Mac OS X 10.2. nebo novějším, získáte další informace na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121090).

Důležité

Po dokončení instalace nelze tento název změnit.

Název internetové domény

Název internetové domény je popisný název používaný k identifikaci serveru v Internetu.

  • Název internetové domény je nutné zakoupit u akreditovaného registrátora názvu domény, který jej registruje pro použití na Internetu.

  • Název internetové domény používá veřejné přípony pro domény nejvyšší úrovně, jako je .com, .net nebo .biz.

  • Nastavení názvu internetové domény je jednou z úloh části Začínáme, která se provádí po dokončení instalace systému Windows SBS 2008.

Získání názvu internetové domény

Průvodce správou internetových adres pomáhá nastavit název internetové domény v systému Windows SBS 2008.

  • Pokud si potřebujete zakoupit název domény, můžete pomocí průvodce vyhledat registrátora domény a pak zakoupit název domény a automatizovat další interní nebo externí nastavení, které může být požadováno.

  • Jestliže již název domény, který chcete používat, vlastníte, průvodce vám pomůže název domény určit a pak automatizuje případné požadované interní nastavení. Externí záznamy služby DNS je však nutné nastavit ručně.

  • Pokud již název domény vlastníte, ale chcete přenést podporu na nového poskytovatele, můžete pomocí průvodce nastavit stávající název domény s novým poskytovatelem.

Další informace o průvodci správou internetových adres a způsobu jeho používání získáte v tématu Správa sítě systému Windows Small Business Server 2008 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115881).