Aktualizace kvót poštovních schránek

Platí pro: Windows SBS 2008

V systému Windows SBS 2008 mají databáze poštovních schránek a jednotlivé poštovní schránky omezení velikosti ve výši 2 GB. Je-li omezení velikosti databáze poštovních schránek nebo jednotlivých poštovních schránek na zdrojovém serveru vyšší než 2 GB, je třeba ručně změnit omezení velikosti na cílovém serveru.

Změna omezení velikosti databáze poštovních schránek

 1. Na cílovém serveru klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a na položku Microsoft Exchange Server 2007 a potom klepněte na položku Konzola pro správu serveru Exchange.

 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 3. V navigačním podokně Konzoly pro správu serveru Exchange rozbalte uzel Konfigurace serveru a klepněte na položku Poštovní schránka.

 4. V podokně výsledků klepněte na název cílového serveru.

 5. V pracovním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Databáze poštovních schránek a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 6. Klepněte na kartu Omezení, zadejte omezení databáze poštovních schránek a klepněte na tlačítko OK.

Změna omezení velikosti jednotlivých poštovních schránek

 1. Na cílovém serveru spusťte nástroj Konzola systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom na kartu Uživatelé.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet a potom klepněte na příkaz Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

 4. Klepněte na kartu E-mail, upravte informace o maximální velikosti poštovní schránky a klepněte na tlačítko OK.

 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebudou upraveny všechny uživatelské účty.