Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je 3. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi dokumentu „Planning Your Windows Small Business Server 2008 Network“ (Plánování sítě systému Windows Small Business Server 2008) naleznete na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=115882).

Je velmi důležité věnovat čas plánování sítě, aby byla zajištěna úspěšná implementace systému Windows® Small Business Server 2008. Čas, který plánování a zdokumentování sítě věnujete, vám pomůže ušetřit čas při instalaci systému Windows SBS 2008.

Tento dokument obsahuje informace o přípravě nové nebo stávající sítě na instalaci systému Windows SBS 2008. Obsahuje také instalační list systému Windows SBS 2008 a další informace, které vám pomohou porozumět informacím o síti, které je třeba shromáždit.