Optimalizace serveru Exchange a poštovních schránek

Platí pro: Windows SBS 2008

Migrace velkých poštovních schránek na serveru Exchange může trvat dlouhou dobu. Doba se zkrátí, pokud před migrací snížíte velikost poštovních schránek. V zájmu snížení velikosti poštovních schránek požádejte všechny uživatele o provedení následujících akcí:

Další informace o datech serveru Exchange získáte v části Principy úložiště serveru Exchange 2007 na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101795) (stránky mohou být v angličtině).

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta

 1. V poštovním klientovi Microsoft Office Outlook® klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Vyprázdnit složku Odstraněná pošta.

 2. V dialogovém okně s varováním klepněte na tlačítko Ano.

Archivace starší pošty

 1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Soubor na příkaz Archivovat.

 2. V dialogovém okně Archivovat klepněte na šipku dolů u pole Archivovat položky starší než.

  Poznámka

  Dejte uživatelům pokyn, jaké datum mají vybrat ve zobrazeném kalendáři.

 3. Chcete-li zajistit, aby byla zahrnuta veškerá starší pošta, zaškrtněte políčko Zahrnout položky označené Automaticky nearchivovat.

 4. V horní části dialogového okna klepněte na přepínač Archivovat všechny složky podle nastavení automatické archivace.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

  V systému Windows XP bude starší pošta přesunuta do souboru archive.pst ve složce C:\Documents and Settings\<uživatelské_jméno>\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook.

  V operačním systému Windows Vista® bude starší pošta přesunuta do souboru archive.pst ve složce C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Local\Microsoft\Outlook.