Postupy prováděné na zdrojovém serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Po dokončení postupů v tomto dokumentu nebudou odkazy z předchozího interního webu (CompanyWeb) na aplikaci OWA (Outlook Web Access) již správně překládány. Toto je standardní chování.

Konfigurace interního webu (CompanyWeb) pro povolení přístupu ze systému Windows Small Business Server 2008

 1. V Průvodci migrací klepněte na stránce Domovská stránka průvodce migrací na položku Migrace webu služby SharePoint a poté klepněte na tlačítko Další.

 2. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu správce a otevřete internetový prohlížeč Internet Explorer®.

 3. Do pole Adresa zadejte adresu https://název_záhlaví_interního_webu (například https://companyweb) a klepněte na tlačítko PŘEJÍT. Zkontrolujte, zda jste po řetězci „http“ zadali znak „s“ a zda chcete získat přístup k šifrovanému webu služby Windows SharePoint Services.

 4. Na stránce Domů klepněte na položku Nastavení webu.

 5. Na stránce Nastavení webu v části Správa klepněte na položku Spravovat uživatele a poté na položku Přidat uživatele.

 6. Na stránce Přidat uživatele proveďte tyto akce:

  1. Do textového pole v části Krok 1: Vybrat uživatele zadejte řetězec Windows SBS SharePoint_OwnersGroup.

  2. V části Krok 2: Vybrat skupiny webů zaškrtněte políčko Správce a klepněte na tlačítko Další.

  3. Klepnutím na tlačítko Dokončit potvrdíte výchozí položky. Poznámka: Nová skupina je přidána do seznamu uživatelů na stránce Spravovat uživatele.

 7. Na stránce Spravovat uživatele klepněte na tlačítko Přidat uživatele.

 8. Na stránce Přidat uživatele proveďte tyto akce:

  1. Do textového pole v části Krok 1: Vybrat uživatele zadejte řetězec Windows SBS SharePoint_MembersGroup.

  2. V části Krok 2: Vybrat skupiny webů zaškrtněte políčko Přispěvatel a klepněte na tlačítko Další.

  3. Klepnutím na tlačítko Dokončit potvrdíte výchozí položky. Poznámka: Nová skupina je přidána do seznamu uživatelů na stránce Spravovat uživatele.

 9. Na stránce Spravovat uživatele klepněte na tlačítko Přidat uživatele.

 10. Na stránce Přidat uživatele proveďte tyto akce:

  1. Do textového pole v části Krok 1: Vybrat uživatele zadejte řetězec Windows SBS SharePoint_VisitorsGroup.

  2. V části Krok 2: Vybrat skupiny webů zaškrtněte políčko Čtenář a klepněte na tlačítko Další.

  3. Klepnutím na tlačítko Dokončit potvrdíte výchozí položky. Poznámka: Nová skupina je přidána do seznamu uživatelů na stránce Spravovat uživatele.

 11. Zavřete interní web.

 12. Informujte uživatele o tom, že interní web bude migrován na systém Windows SBS 2008 a že během tohoto procesu bude zdrojový server v režimu offline.

Spuštění nástroje předběžného skenování na zdrojovém serveru.

 1. Na cílovém serveru zkopírujte nástroj prescan.exe služby Windows SharePoint Services 3.0 ze složky %Program Files%\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Bin na vyměnitelné médium.

 2. Uložte složku na zdrojový server.

 3. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do textového pole zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.

 4. V okně příkazového řádku přejděte do složky, do níž jste uložili soubor prescan.exe, zadejte příkaz prescan.exe /V http://companyweb a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Věnujte pozornost všem chybovým zprávám a zkontrolujte soubory protokolu vytvořené aplikací prescan.exe. Jsou-li v nich uvedeny chyby, proveďte potřebné opravy a spusťte aplikaci prescan.exe znovu.

Zastavení interního webu (CompanyWeb) na zdrojovém serveru

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start a poté na položku Správa serveru.

 2. V navigačním podokně klepněte na položky Rozšířená správa, Internetová informační služba, <název_serveru> (místní), a poté klepněte na položku Weby.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na interní web a vyberte příkaz Zastavit.

Připojení ke službě Windows SharePoint Services

 1. Na zdrojovém serveru klepněte na tlačítko Start, přejdete na příkaz Všechny programy, poté na položku Microsoft SQL Server 2005 a klepněte na položku SQL Server Management Studio Express.

 2. V rozevíracím seznamu Název serveru klepněte na položku <název_serveru>\SHAREPOINT a poté klepněte na tlačítko Připojit.

Zálohování databáze obsahu interního webu (CompanyWeb)

 1. V systému SQL Server Management Studio Express s aktualizací SP2 (MSSMSE) rozbalte v navigačním podokně položku Databáze.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na databázi obsahu interního webu, klepněte na položku Úlohy a poté klepněte na položku Zálohovat.

  Poznámka

  Ve výchozím nastavení má databáze obsahu interního webu název STS_<název_zdrojového_serveru>_1

 3. V dialogovém okně Zálohovat databázi proveďte následující akce:

  1. V částech Zdroj a Zálohovací sklad ponechejte výchozí hodnoty.

  2. V části Cíl zkontrolujte, zda je položka Zálohovat na nastavena na hodnotu Disk, a poté přidejte soubor <úplná_cesta_umístění>.bak pro zálohovací sklad (například c:\záloha\CompanyWeb.bak).

  3. Klepnutím na tlačítko OK vytvoříte nový zálohovací sklad.

  4. V dialogovém okně Zálohování bylo úspěšně dokončeno klepněte na tlačítko OK.

Pokud se zobrazí chybová zpráva „Vlastnost Adresář_zálohy není k dispozici pro nastavení 'Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Settings'. Vlastnost pro tento objekt neexistuje nebo ji není možné získat z důvodu nedostatečných přístupových práv. (Microsoft.SqlServer.Express.Smo)“, je třeba přidat následující hodnotu do registru pomocí nástroje Regedit.

 • Klíč registru: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\SharePoint\MSSQLServer

 • Název: Adresář_zálohy

 • Typ: Reg_SZ

 • Hodnota: C:

Odpojení databáze

 1. V systému Microsoft SQL Server Management Studio Express SP2 (MSSMSE) rozbalte v navigačním podokně položku Databáze.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na databázi obsahu interního webu, klepněte na položku Úlohy a poté klepněte na položku Odpojit.

 3. V dialogovém okně Odpojit databázi proveďte následující akce:

  1. Zaškrtněte políčko ve sloupci Ukončit připojení.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Aktualizovat statistiky.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. V navigačním podokně ve složce Databáze zkontrolujte, zda již není zobrazena databáze STS_<Windows SBS 2003_název_serveru>_1.

 5. Zavřete systém MSSMSE.

 6. Zkopírujte soubory databáze na cílový server.

  1. Ve výchozím nastavení jsou soubory na zdrojovém serveru ve složce C:\ Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SharePoint\Data.

  2. Ve výchozím nastavení jsou tyto soubory pojmenovány takto:

   STS_<název_serveru>_1.mdf

   STS__<název_serveru>_1_Log.ldf

   Důležité

   Zajistěte, aby byly tyto soubory součástí záloh cílového serveru.