Nabídka vzdálené pomoci

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Nabídka vzdálené pomoci

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na položku Síť.

  3. Klepněte na kartu Počítače.

  4. V seznamu počítačů vyberte počítač, kterému chcete nabídnout vzdálenou pomoc.

    Důležité

    V počítači, kterému chcete nabídnout vzdálenou pomoc, je třeba povolit funkci Vzdálená pomoc.

  5. V podokně Úlohy klepněte na možnost Nabídnout vzdálenou pomoc.

Další odkazy

Koncepty

Povolení vzdálené pomoci