Zhodnocení stavu zdrojového serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Je-li na zdrojovém serveru nainstalován systém Windows SBS 2003, můžete před zahájením procesu migrace zkontrolovat pomocí nástroje Best Practices Analyzer, zda nejsou na serveru, v síti nebo v doméně žádné problémy. Je-li na zdrojovém serveru nainstalován systém Windows Server 2003 Standard Edition, můžete pro provedení této úlohy použít nástroje podpory systému Windows (Windows Support Tools).

Spuštění nástroje Best Practices Analyzer

Poznámka

Chcete-li spustit nástroj Best Practices Analyzer, musí být na zdrojovém serveru spuštěn systém Windows SBS 2003.

Nástroj Best Practices Analyzer shromažďuje informace o konfiguraci z následujících zdrojů:

 • Služba Active Directory; Služba WMI (Windows Management Instrumentation);

 • Registr

 • Metabáze služby IIS (Internet Information Service).

Nástroj Best Practice Analyzer kontroluje následující součásti systému Windows SBS 2003:

 • Server Exchange Server

 • Služba Update Services

 • Konfigurace sítě

 • Služba Windows SharePoint Services

 • SQL Server

Analýza zdrojového serveru pomocí nástroje Best Practices Analyzer

 1. Stáhněte a nainstalujte nástroj Best Practices Analyzer z webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=113752 (stránka může být v angličtině).

 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a klepněte na položku SBS Best Practices Analyzer Tool.

  Poznámka

  Před skenováním serveru doporučujeme zkontrolovat aktualizace.

 3. V navigačním podokně klepněte na položku Start a scan (Spustit skenování).

 4. V podokně podrobností zadejte název testu a klepněte na položku Start scanning (Spustit skenování). Název testu je název sestavy skenování, například „SBS BPA Test 08-06-2008“.

 5. Po dokončení skenování klepněte na položku View a report of this Best Practices scan (Zobrazit sestavu tohoto testu doporučených postupů).

Jakmile nástroj Best Practices Analyzer shromáždí a analyzuje dané informace, zobrazí seznam problémů seřazených podle závažnosti. U každého problému bude uveden jeho popis a navržené řešení. Můžete zobrazit některý z následujících tří typů sestav:

Typ sestavy Popis

Seznam sestav

Zobrazí sestavy v jednorozměrném seznamu.

Tři sestavy

Zobrazí sestavy v hierarchickém seznamu.

Další sestavy

Zobrazí sestavy, jako je například protokol Run-Time.

Popis a řešení problému zobrazíte klepnutím na tento problém v sestavě. Ne všechny problémy uvedené v sestavě nástroje Best Practices Analyzer mají vliv na migraci, avšak pokud má být migrace úspěšná, měli byste vyřešit co nejvíce problémů.

Spuštění nástrojů podpory systému Windows (Windows Support Tools)

Je-li na serveru nainstalován systém Windows Server 2003 Standard Edition, není možné použít nástroj Best Practices Analyzer. Stejnou úlohu však lze dokončit pomocí nástrojů podpory systému Windows (Windows Support Tools). V následující tabulce jsou uvedeny nástroje, pomocí nichž lze provést diagnostiku problémů na serveru, v síti nebo doméně:

Nástroj Popis

Netdiag.exe

Umožňuje odhalit problémy se sítí a připojením.

Dcdiag.exe

Analyzuje stav řadičů domény v doménové struktuře nebo rozlehlé síti a vytvářením zpráv o problémech pomáhá při odstraňování potíží.

Repadmin.exe

Pomáhá při diagnostice potíží s replikací mezi řadiči domény.

Před zahájením migrace doporučujeme všechny problémy uvedené těmito nástroji opravit.