Povolení nebo zakázání Vzdáleného webového přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Aby byly funkce sítě Windows SBS 2008 k dispozici i vzdáleným uživatelům, je nutné povolit web Vzdálený webový přístup. Chcete-li uživatelům zabránit v přístupu na web Vzdálený webový přístup, je nutné jej zakázat.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení nebo zakázání webu Vzdálený webový přístup

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klikněte na položku Sdílené složky a weby.

  3. Klikněte na kartu Weby.

  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálený webový přístup a proveďte některou z následujících akcí:

    • Chcete-li povolit web Vzdálený webový přístup, aby uživatelé měli vzdálený přístup k funkcím sítě, klikněte na možnost Povolit tento web.

    • Chcete-li uživatelům zabránit v přístupu k webu Vzdálený webový přístup, klikněte na možnost Zakázat tento web.