Odstraňování potíží se souborem odpovědí systému Windows SBS „7“ Preview

Platí pro: Windows SBS 2008

Při spuštění instalace (nové nebo migrace) pomocí souboru odpovědí systému Windows SBS 2008 můžete zjistit chybu v případě, že server nemůže číst informace v souboru odpovědí. Tato situace může nastat za následujících okolností:

 • Nástroj Windows SBS 2008 Soubor odpovědí není správně formátován.

 • Soubor odpovědí obsahuje poškozená data.

Pokud zjistíte chybu při otevírání nebo spouštění souboru odpovědí, pomocí následujících kroků ověřte obsah souboru odpovědí:

 1. Pomocí nástroje Soubor odpovědí systému Windows SBS 2008 otevřete soubor odpovědí.

 2. Zkontrolujte informace o instalaci a soubor uložte.

  Poznámka

  Pokud se zobrazí chybová zpráva, že soubor nelze otevřít, zavřete soubor a znovu vytvořte nový soubor odpovědí se stejnými informacemi.

 3. Restartujte instalaci s aktualizovaným souborem odpovědí. Pokud jste nepokračovali na stránku Pokračování instalace, můžete restartovat server a zkusit soubor odpovědí znovu číst.

Důležité

Soubor odpovědí není vhodné otevřít a upravovat přímo. Mohlo by to způsobit chyby formátu souboru.

Další obecné tipy odstraňování problémů

Pokud se vám nedaří spustit instalaci v souboru odpovědí systému Windows SBS 2008, ověřte následující skutečnosti:

 • Ujistěte se, zda jsou připojená vyjímatelná média obsahující soubor odpovědí a zda jsou serverem rozpoznána. Pokud server nerozpozná vyjímatelná média, zkuste použít jiné médium.

 • Soubor odpovědí musí být uložen s názvem sbsanswerfile.xml. Pokud v názvu souboru existuje chyba, přejmenováním souboru chybu opravte a pak restartujte instalaci.

 • Soubor sbsanswerfile.xml musí být umístěn v kořenovém oddílu vyjímatelného média, které používáte. Pokud tomu tak není, soubor přesuňte nebo zkopírujte do uvedeného umístění a pak restartujte instalaci.

Nejnovější verzi tohoto tématu naleznete na tomto webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=119483). Nejnovější verze může obsahovat další informace, které nebyly v době vydání systému Windows SBS 2008 k dispozici.