Zobrazení vlastností certifikátu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení vlastností certifikátu

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na kartu Připojení.

  V zobrazení seznamu se zobrazí informace o síťovém připojení.

 3. V zobrazení seznamu klepněte na certifikát, jehož vlastnosti chcete zobrazit.

 4. V podokně Úlohy klepněte na položku Zobrazit vlastnosti certifikátu. Otevře se stránka vlastností Certifikát.

 5. Na kartě Obecné můžete zobrazit následující informace o certifikátu:

  • Účel certifikátu

  • Vydavatel certifikátu

  • Příjemce certifikátu

  • Doba, po kterou je certifikát platný

 6. Na kartě Podrobnosti můžete zobrazit přesnější informace o certifikátu.

 7. Na kartě Cesta k certifikátu můžete zobrazit cestu z vybraného certifikátu k certifikační autoritě, která certifikát vystavila.