Přiřazení oprávnění pro přístup na interní web

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Správa přístupu uživatelů na interní web

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klikněte na odkaz Sdílené složky a weby, klikněte na kartu Weby a potom na položku Interní web.

 3. V části Úlohy interního webu klikněte na položku Spravovat oprávnění. Zobrazí se stránka Interní web - vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Oprávnění.

 5. V rozevíracím seznamu vyberte skupinu zabezpečení systému Windows, která je spojená s rolí služby Microsoft SharePoint Foundation, jejíž členství chcete spravovat (SharePoint_MembersGroup), a potom klikněte na tlačítko Změnit. Otevře se dialogové okno Změnit členství ve skupinách.

 6. Ve sloupci Uživatelé a skupiny vyberte uživatele, jemuž chcete udělit přístup.

  Poznámka

  Chcete-li vybrat více uživatelů, podržte stisknutou klávesu CTRL a pak klikněte na jednotlivé uživatele či skupiny, které chcete vybrat.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li udělit přístup vybraným uživatelům, klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

  • Chcete-li odepřít přístup vybraným uživatelům, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK.

 8. Pokud chcete změnit členství jiné role služby Microsoft SharePoint Foundation, opakujte kroky 5 až 7.

 9. Klikněte na tlačítko Použít a kliknutím na tlačítko OK zavřete stránku Interní web - vlastnosti.

Poznámka

Tento postup slouží ke změně členství ve skupině zabezpečení systému Windows, která je spojená s jednotlivými rolemi služby Microsoft SharePoint Foundation. Pokud spravujete role služby Microsoft SharePoint Foundation přímo pomocí nástrojů pro správu služby Microsoft SharePoint Foundation, tyto změny se nezobrazí v konzoli Konzola systému Windows SBS. Doporučujeme spravovat přístupová oprávnění ke službě Microsoft SharePoint Foundation pomocí konzole Konzola systému Windows SBS.