Zabránění zobrazení role uživatele jako možnosti v Průvodci přidáním nového uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Po přidání nové role uživatele do sítě je role automaticky k dispozici jako jedna z možností role uživatele v Průvodci přidáním nového uživatelského účtu a Průvodci přidáním více nových uživatelských účtů. Pokud nechcete, aby se role uživatele zobrazovala jako jedna z možností v těchto průvodcích, je nutné zvolit, že nechcete roli uživatele zobrazit při vytvoření. Tuto možnost nelze po vytvoření role uživatele změnit.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Chcete-li zabránit zobrazování role uživatele jako možnosti v Průvodci přidáním nového uživatelského účtu a Průvodci přidáním více nových uživatelských účtů, postupujte takto:

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a potom klepněte na položku Role uživatelů.

  3. V podokně Úkoly uživatele klepněte na položku Přidat novou roli uživatele. Zobrazí se Průvodce přidáním nové role uživatele.

  4. Na stránce Zadejte název a popis nové role uživatele zrušte zaškrtnutí políčka Role uživatele se zobrazí jako možnost v Průvodci přidáním nového uživatelského účtu a Průvodci přidáním více nových uživatelských účtů.

  5. Podle pokynů dokončete průvodce.