Změna přístupu na interní web

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna přístupu na interní web u uživatelského účtu.

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a poté na položku Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na účet, u něhož chcete změnit oprávnění, a poté klepněte na možnost Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

  4. Na stránce <Uživatelský účet> - vlastnosti klepněte na odkaz Weby a poté proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zaškrtnutím políčka Interní web můžete udělit přístup k uživatelskému účtu.

    • Zrušením zaškrtnutí políčka Interní web odepřete přístup k uživatelskému účtu.

  5. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.