Přidání sdílených tiskáren do sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Krok 1: Zapojení tiskárny do počítače nebo síťového rozbočovače

Chcete-li sdílet tiskárnu v síti systému Windows SBS 2008, zapojte nejprve kabel tiskárny do počítače připojeného k síti nebo do síťového rozbočovače. Poté zapněte tiskárnu.

 • Pokud připojujete tiskárnu k počítači pomocí připojení USB, zjistí systém Windows tiskárnu automaticky a přidá ji do seznamu dostupných tiskáren.

 • Pokud připojujete tiskárnu k počítači pomocí portu tiskárny, přidá systém Windows tiskárnu do seznamu dostupných tiskáren.

 • Pokud připojujete tiskárnu k síťovému rozbočovači, postupujte podle pokynů pro instalaci od výrobce tiskárny.

Poznámka

Je třeba ručně nainstalovat ovladače tiskáren, pokud nejsou nainstalovány automaticky při připojení tiskárny k počítači.

Je-li tiskárna připojená k počítači a zapnutá, přejděte ke kroku 2a. Je-li tiskárna připojená k síťovému rozbočovači, přejděte ke kroku 2b.

Krok 2a: Sdílení tiskárny připojené k počítači

Po připojení tiskárny k počítači v síti lze sdílet tiskárnu, aby k ní mohli přistupovat ostatní uživatelé. Chcete-li sdílet tiskárnu, použijte jeden z následujících postupů v závislosti na operačním systému nainstalovaném v počítači (Windows Vista, Windows XP nebo Windows 7 nebo Windows SBS 2008).

Sdílení tiskárny připojené k počítači se systémem Windows 7

 1. V počítači se systémem Windows 7 klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny.

 3. Klikněte na kartu Sdílení, potom na položku Sdílet tuto tiskárnu a poté klikněte na položku Zobrazit v adresáři. Ujistěte se, že je také vybrána položka Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích.

 4. Na kartě Obecné v části Umístění zadejte fyzické umístění tiskárny (například kopírovací místnost v prvním patře).

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

 6. Kliknutím na tlačítko Vytisknout zkušební stránku ověřte, zda je tiskárna připojená správně.

 7. Na navigačním panelu rozhraní Konzola systému Windows SBS klikněte na položku Síť a poté na položku Zařízení. Ujistěte se, že je tiskárna uvedená v seznamu Tiskárny.

  Poznámka

  Pokud tiskárna není v seznamu uvedená, klikněte v podokně úloh na položku Obnovit toto zobrazení. Pokud se ani potom nezobrazí, klikněte na podokně úloh na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzoly, zadejte síťovou cestu k tiskárně a potom klikněte na tlačítko OK.

Sdílení tiskárny připojené k počítači se systémem Windows Vista

 1. V počítači se systémem Windows Vista klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na panel Hardware a zvuk a poté klikněte na položku Tiskárny.

 2. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Sdílení.

 3. Na stránce Vlastnosti tiskárny proveďte tyto akce:

  • Na kartě Sdílení klikněte na položku Změnit možnosti sdílení.

  • Po zobrazení zprávy Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

  • Klikněte na položku Sdílet tuto tiskárnu a poté klikněte na položku Zobrazit v adresáři. Ujistěte se, že je také vybrána položka Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích.

  • Na kartě Obecné v části Umístění zadejte fyzické umístění tiskárny (například kopírovací místnost v prvním patře).

 4. Klikněte na tlačítko Použít.

 5. Kliknutím na tlačítko Vytisknout zkušební stránku ověřte, zda je tiskárna připojená správně.

 6. Na navigačním panelu rozhraní Konzola systému Windows SBS klikněte na položku Síť a poté na položku Zařízení. Ujistěte se, že je tiskárna uvedená v seznamu Tiskárny.

  Poznámka

  Pokud tiskárna není v seznamu uvedená, klikněte v podokně úloh na položku Obnovit toto zobrazení. Pokud se ani potom nezobrazí, klikněte v podokně úloh na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzole, zadejte síťovou cestu k tiskárně a potom klikněte na tlačítko OK.

Sdílení tiskárny připojené k počítači se systémem Windows XP

 1. V počítači se systémem Windows XP klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté na položku Tiskárny a faxy.

 2. V podokně úloh klikněte na položku Přidat tiskárnu. Spustí se průvodce Přidat tiskárnu. Postupujte podle pokynů průvodce. Poté bude tiskárna zahrnuta do seznamu dostupných tiskáren.

 3. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Sdílení.

 4. Na stránce Vlastnosti tiskárny proveďte tyto akce:

  • Klikněte na kartu Sdílení, potom na položku Sdílet tuto tiskárnu a poté klikněte na položku Zobrazit v adresáři. Ujistěte se, že je vybrána položka Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích.

  • Na kartě Obecné v části Umístění zadejte fyzické umístění tiskárny (například kopírovací místnost v prvním patře).

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

 6. Na serveru otevřete rozhraní Konzola systému Windows SBS.

  Poznámka

  Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

 7. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Síť a potom klikněte na kartu Zařízení. Ujistěte se, že je tiskárna uvedená v seznamu Tiskárny.

  Poznámka

  Pokud tiskárna není v seznamu uvedená, klikněte v podokně úloh na položku Obnovit toto zobrazení. Pokud se ani potom nezobrazí, klikněte v podokně úloh na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzole, zadejte síťovou cestu k tiskárně a potom klikněte na tlačítko OK.

Sdílení tiskárny připojené k počítači se systémem Windows Small Business Server 2011 Standard

 1. V počítači se systémem Windows SBS 2008 klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a poté klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny.

 3. Na kartě Sdílení klikněte na položku Změnit možnosti sdílení.

 4. Klikněte na položku Sdílet tuto tiskárnu a poté klikněte na položku Zobrazit v adresáři. Ujistěte se, že je také vybrána položka Vytvářet tiskové úlohy v klientských počítačích.

 5. Na kartě Obecné v části Umístění zadejte fyzické umístění tiskárny (například kopírovací místnost v prvním patře).

 6. Klikněte na tlačítko Použít.

 7. Na serveru otevřete rozhraní Konzola systému Windows SBS.

  Poznámka

  Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

 8. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Síť a potom klikněte na kartu Zařízení. Ujistěte se, že je tiskárna uvedená v seznamu Tiskárny.

  Poznámka

  Pokud tiskárna není v seznamu uvedená, klikněte v podokně úloh na položku Obnovit toto zobrazení. Pokud se ani potom nezobrazí, klikněte v podokně úloh na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzole, zadejte síťovou cestu k tiskárně a potom klikněte na tlačítko OK.

Krok 2b: Sdílení tiskárny připojené k síťovému rozbočovači

Po připojení tiskárny k síťovému rozbočovači lze tiskárnu sdílet, aby k ní mohli přistupovat ostatní uživatelé.

Sdílení tiskárny připojené k síťovému rozbočovači

 1. Spusťte na serveru nástroj Konzola systému Windows SBS.

  Poznámka

  Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

 2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Síť a potom klikněte na kartu Zařízení. Ujistěte se, že je tiskárna uvedená v seznamu Tiskárny.

  Poznámka

  Pokud tiskárna není v seznamu uvedená, klikněte v podokně úloh na položku Obnovit toto zobrazení. Pokud se ani potom nezobrazí, klikněte v podokně úloh na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzole, zadejte síťovou cestu k tiskárně a potom klikněte na tlačítko OK.