Změna možností doručení e-mailu skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna možností doručení e-mailu skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Skupiny.

  3. Vyberte účet skupiny, u kterého chcete změnit možnosti doručení e-mailu, a poté v podokně úloh klepněte na položku Upravit vlastnosti skupiny.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu E-mail.

  5. V části Možnosti e-mailu pro tuto skupinu klepněte na požadované možnosti doručení a poté na tlačítko OK.