Obnovení hesla uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Obnovení hesla uživatelského účtu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet, jehož heslo chcete obnovit, a potom klepněte na příkaz Obnovit heslo uživatelského účtu.

  4. Na stránce Obnovit heslo uživatele zadejte nové heslo a potvrďte je opětovným zadáním.