Přidání uživatelského účtu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Přidání nového uživatelského účtu

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Uživatelé.

  3. V podokně úloh klepněte na odkaz Přidat nový uživatelský účet.

  4. Postupujte podle pokynů průvodce.