Povolení přístupu uživatelského účtu k více počítačům

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Povolení přístupu k více počítačům v síti pro uživatelský účet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Uživatelé.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na uživatelský účet a potom klepněte na příkaz Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

  4. Na stránce Uživatelský účet**– vlastnosti** klepněte na položku Počítače.

  5. Klepněte na počítače, ke kterým chcete tomuto uživatelskému účtu povolit přístup, a potom uživatelskému účtu udělte požadovanou úroveň přístupu.