Zobrazení archivovaných sestav sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení archivovaných sestav sítě

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sestavy.

    Zobrazí se seznam sestav sítě, které jsou pro server naplánovány.

  3. Klepněte v seznamu na sestavu sítě, pro kterou chcete zobrazit archivované sestavy.

  4. V podokně úloh klepněte na odkaz Zobrazit archivy. Na stránce Sestava – vlastnosti se zobrazí karta Archivy se seznamem archivovaných zpráv.

  5. Chcete-li zobrazit archivovanou sestavu, vyberte ji v seznamu a klepněte na tlačítko Zobrazit sestavu.