Změna e-mailového aliasu pro účet skupiny

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna e-mailového aliasu pro účet skupiny

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Skupiny.

  3. Vyberte účet skupiny, pro který chcete změnit e-mailový alias, a v podokně úloh klepněte na odkaz Upravit vlastnosti skupiny.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti klepněte na kartu E-mail.

  5. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko OK.