Zobrazení nebo změna vlastností sestavy sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností sestavy sítě

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sestavy.

  Zobrazí se seznam sestav sítě, které jsou pro server naplánovány.

 3. Klepněte v seznamu na sestavu sítě, pro kterou chcete zobrazit nebo změnit vlastnosti.

 4. V podokně úloh klepněte na odkaz Zobrazit vlastnosti sestavy. Zobrazí se stránka Sestava – vlastnosti.

 5. Na kartě Obecné můžete zobrazit nebo změnit tyto vlastnosti:

  • název sestavy,

  • popis sestavy.

 6. Na kartě Obsah můžete zobrazit nebo změnit typy informací, které jsou zahrnovány do sestavy sítě.

 7. Na kartě Možnosti e-mailu můžete provést tyto akce:

  • zvolit možnost odeslání sestavy po jejím spuštění vybraným příjemcům,

  • zobrazit nebo změnit seznam uživatelů sítě a dalších e-mailových adres, kterým se odesílá kopie sestavy e-mailem.

 8. Na kartě Plán můžete zobrazit nebo změnit frekvenci a čas v rámci dne pro spouštění sestavy.

 9. Na kartě Archivy můžete zobrazit seznam archivovaných sestav sítě a můžete v seznamu vybrat jednotlivé sestavy, které chcete zobrazit.

 10. Po dokončení zobrazení nebo změn vlastností sestavy sítě klepněte na tlačítko OK. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.