Změna přístupu ke Vzdálenému webovému přístupu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna přístupu ke Vzdálenému webovému přístupu pro uživatelský účet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klikněte na kartu Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klikněte na uživatelský účet, u kterého chcete změnit oprávnění, a potom klikněte na odkaz Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

  4. Na stránce <Uživatelský_účet> – vlastnosti klikněte na kartu Weby a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zaškrtnutím políčka Vzdálený webový přístup uživatelskému účtu udělíte přístup.

    • Zrušením zaškrtnutí políčka Vzdálený webový přístup uživatelskému účtu odepřete přístup.

  5. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.