Generování sestavy sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Ruční generování sestavy sítě

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sestavy.

    Zobrazí se seznam sestav sítě, které jsou pro server naplánovány.

  3. Klepněte v seznamu na sestavu sítě, pro kterou chcete generovat aktuální sestavu.

  4. V podokně úloh klepněte na odkaz Generovat sestavu.

  5. Sestava se zobrazí v podokně podrobností nástroje Konzola systému Windows SBS.