Změna oprávnění k virtuální privátní síti pro uživatelský účet

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna oprávnění k virtuální privátní síti pro uživatelský účet

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Uživatelé a skupiny a potom klepněte na kartu Uživatelé.

  3. V seznamu uživatelských účtů klepněte na uživatelský účet, u kterého chcete změnit oprávnění k virtuální privátní síti, a potom klepněte na odkaz Upravit vlastnosti uživatelského účtu.

  4. Na stránce <Uživatelský_účet> – vlastnosti klepněte na kartu Vzdálený přístup a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Zaškrtnutím políčka Uživatel může přistupovat k virtuální privátní síti uživatelskému účtu povolíte vytváření připojení VPN k síti.

    • Zrušením zaškrtnutí políčka Uživatel může přistupovat k virtuální privátní síti uživatelskému účtu zakážete vytváření připojení VPN k síti.

  5. Klepněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.