Zobrazení nebo změna vlastností brány firewall

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Zobrazení nebo změna vlastností brány firewall

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Síť a potom klepněte na kartu Připojení.

  V seznamu se zobrazí informace o síťových připojeních.

 3. Klepněte v seznamu na položku Brána firewall serveru.

 4. V podokně Úlohy klepněte na odkaz Zobrazit vlastnosti brány firewall. Zobrazí se stránka Nastavení brány firewall.

 5. Na kartě Obecné se zobrazují obecné informace o bráně firewall serveru.

 6. Karta Upřesnit poskytuje přístup k nástrojům, jejichž pomocí lze zobrazit a změnit nastavení brány firewall a směrovače.

  • Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení brány Windows Firewall, klepněte na tlačítko Spravovat pravidla.

  • Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení směrovače, klepněte na tlačítko Spravovat směrovač.