Synchronizace zdorjového serveru s externím časovým zdrojem

Platí pro: Windows SBS 2008

Čas na zdrojovém serveru se nesmí lišit o více než 5 minut od času na cílovém serveru a datum a časové pásmo musí být na obou serverech shodné. Pokud zdrojový server běží na virtuálním počítači, datum, čas a časové pásmo na hostitelském serveru musí odpovídat nastavení na zdrojovém a cílovém serveru. Chcete-li zajistit úspěšnou instalaci systému Windows SBS 2008, je nutné čas zdrojového serveru synchronizovat se serverem protokolu NTP (Network Time Protocol) v internetu.

Synchronizace času na zdrojovém serveru se serverem NTP

  1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru pomocí účtu a hesla správce domény.

  2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do textového pole zadejte příkaz cmd a poté stiskněte klávesu ENTER.

  3. V příkazovém řádku zadejte příkaz w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update a stiskněte klávesu ENTER.

  4. Do příkazového řádku zadejte příkaz net stop w32time a stiskněte klávesu ENTER.

  5. Do příkazového řádku zadejte příkaz net start w32time a stiskněte klávesu ENTER.

Důležité

Během instalace systému Windows SBS 2008 máte příležitost ověřit čas na cílovém serveru a v případě potřeby ho změnit. Ujistěte se, že čas se neliší o více než 5 minut od času na zdrojovém serveru. Po skončení instalace cílový server provede synchronizaci se serverem NTP. Všechny počítače připojené do domény, včetně zdrojového serveru, jsou synchronizovány s cílovým serverem, který přebírá roli hlavního serveru emulace primárního řadiče domény.