Spuštění Průvodce opravou sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Průvodce může být nutné spustit vícekrát, pokud existuje několik vzájemně souvisejících problémů k opravě. Průvodce můžete spustit tolikrát, kolikrát potřebujete, aby se zajistilo, že funkce nadále funguje správně.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Spuštění Průvodce opravou sítě

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. V navigačním pruhu klepněte na odkaz Síť a potom na položku Připojení.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Opravit síť.

  4. Postupujte podle pokynů průvodce. Klepnutím na každý případný problém uvedený průvodcem získáte o tomto problému více informací.