Přesunutí sdílených dat uživatelů

Platí pro: Windows SBS 2008

Datové složky jednotlivých uživatelů jsou umístěny v datech sdílených uživateli.

Důležité

Sdílená data uživatele nelze přesunout, pokud je provedena důležitá operace v systému (například zálohování, obnovení nebo aktualizace systému).

Přesunutí sdílených dat uživatele

 1. Otevřete konzolu Konzola systému Windows SBS.

 2. Klepněte na kartu Zálohování a úložiště serveru a potom na položku Úložiště serveru.

 3. V podokně úloh klepněte na položku Přesunout sdílená data uživatelů.

 4. Přečtěte si úvodní stránku a potom klepněte na tlačítko Další.

 5. Průvodce zkontroluje dostupné jednotky pevných disků a oddílů na serveru, kam chcete přesunout data.

 6. Pokud není nakonfigurováno zálohování, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete nakonfigurovat zálohování a zálohovat data před přesunutím. Proveďte jeden z následujících postupů:

  1. Nechcete-li nakonfigurovat zálohování nebo zálohovat data, klepněte na tlačítko OK.

  2. Chcete-li před pokračováním nakonfigurovat zálohování a zálohovat data, klepněte na tlačítko Storno. Chcete-li nakonfigurovat zálohování, klepněte na kartu Záloha a poté klepněte v podokně úloh na položku Konfigurovat zálohování serveru. Po dokončení konfigurace a zálohování dat restartujte průvodce.

 7. Na stránce Vyberte nové umístění dat klepněte na jednotku nebo oddíl, kam chcete data přesunout, a poté klepněte na tlačítko Přesunout.

 8. Po přesunutí souborů klepněte na tlačítko Dokončit.