Migrace dat faxu

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Jedná se o volitelnou úlohu.

Poznámka

Službu Fax je třeba nainstalovat a nakonfigurovat na cílovém serveru ještě před zahájením migrace dat faxu ze zdrojového serveru. Pokud tak neučiníte, obdržíte chybovou zprávu.

Důležité

Používáte-li na zdrojovém i cílovém serveru složky faxů, které sdílejí stejný název, je složka na cílovém serveru při migraci dat faxu přepsána. Data faxu na cílovém serveru byste měli zálohovat před migrací dat faxu.

Pokud jste přizpůsobili úvodní stránky faxu na zdrojovém serveru a chcete je přenést do výchozího umístění na cílovém serveru, je třeba změnit oprávnění pro existující soubory úvodní stránky faxu na cílovém serveru.

Změna oprávnění k úvodním stránkám faxu na cílovém serveru

 1. Na cílovém serveru klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Počítač a přejděte do složky C:\ProgramData\Microsoft\Windows NT\MSFax\Common Coverpages\Language-CountryCode.

  Poznámka

  Soubory ve složce Common Coverpages již mají správná oprávnění. Je třeba změnit oprávnění k souborům ve složce Language-CountryCode.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor confident.cov ve složce Language-CountryCode a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti klikněte na kartu Zabezpečení a pak klikněte na tlačítko Upravit.

 4. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

 5. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na účet Administrators (WSSGUA\Administrators) a ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení.

 6. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 7. Opakujte kroky 2-6 u následujících souborů:

  • Language-CountryCodefyi.cov

  • Language-CountryCodegeneric.cov

  • Language-CountryCodeurgent.cov

Migrace dat faxu

 1. Na Domovské stránce průvodce migrací klepněte na položku Migrace dat faxových zpráv a potom klepněte na tlačítko Další.

 2. Pokud chcete vynechat tuto úlohu, na stránce Migrace dat faxových zpráv klepněte na položku Přeskočit úlohu a potom klepněte na tlačítko Další. Chcete-li tuto úlohu dokončit, proveďte následující akce:

  1. Zaškrtnutím políčka zvolte, kam mají být data faxu na cílovém serveru uložena, a pak klepněte na položku Klepnutím spustíte migraci dat faxových zpráv.

   Poznámka

   Pokud zvolíte výchozí umístění souborů a nezměnili jste oprávnění k souborům na cílovém serveru, průvodce migrací nemůže soubory přepsat. Zobrazí se následující zpráva: Došlo k chybě při migraci dat faxu. Pokud nechcete migrovat úvodní stránky faxu, klikněte na tlačítko OK.

  2. Po dokončení úlohy se vrátíte na stránku Migrace dat faxových zpráv. Klepněte na možnost Úloha ukončena a potom na tlačítko Další.