Ověření konfigurace sítě

Platí pro: Windows SBS 2008

Nová konfigurace stávající sítě

Pokud máte širokopásmové připojení k internetu, ale nemáte v místní síti LAN směrovač, je třeba ho do sítě přidat. Protože směrovač je brána do sítě internet, musí tento směrovač poskytovat funkci brány firewall nebo je nutné přidat zařízení s bránou firewall, aby byla síť LAN chráněna před neoprávněným přístupem.

Místní síť se širokopásmovým připojením

Pokud směrovač podporuje strukturu UPnP™ a je správně nastaven, jsou následující tvrzení pravdivá:

  • Průvodce instalací automaticky konfiguruje připojení k internetu v systému Windows SBS 2008.

  • Průvodce instalací konfiguruje výjimky přesměrování portů na směrovači.

  • Po instalaci systému Windows SBS 2008 konzola Konzola systému Windows SBS shromáždí a zobrazí informace o směrovači na kartě Sítě v okně Připojení k internetu.