Omezení přístupu tiskárny k vybraným uživatelům pomocí skupin zabezpečení

Platí pro: Windows SBS 2008

Pokud potřebujete omezit přístup určitých sdílených tiskáren na určitou skupinu uživatelů sítě, proveďte tyto akce:

 • Vytvořte skupinu zabezpečení a pak do ní přidejte členy.

 • Přidělte tiskárně přístupová oprávnění.

Vytvoření skupiny zabezpečení a přidání člena do skupiny

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a pak klepněte na položku Skupiny.

 3. V podokně úloh klepněte na tlačítko Přidat novou skupinu. Zobrazí se Průvodce přidáním nové skupiny.

 4. V průvodci přidáním nové skupiny proveďte následující akce:

  1. Na stránce Přidat novou skupinu vyberte v poli Typ skupiny položku Skupina zabezpečení.

  2. Na stránce Vyberte členy skupiny pro <název_skupiny> přidejte síťové uživatele ze seznamu Uživatelé a skupiny, které chcete zahrnout do seznamu s omezeným přístupem k tiskárně.

  3. Podle pokynů dokončete průvodce.

Přiřazení oprávnění pro přístup k tiskárně

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Zařízení.

 3. V seznamu tiskáren zobrazeného v části Tiskárny klepněte na tiskárnu, jejíž vlastnosti chcete zobrazit. Pak v podokně úloh klepněte na položku Vlastnosti tiskárny.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny klepněte na kartu Zabezpečení a odeberte všechny záznamy ze seznamu Jména uživatelů nebo skupin kromě skupin Administrators a Creator Owner.

 5. Chcete-li udělit přístup k tiskárně, klepněte na tlačítko Přidat a zadejte jména skupin nebo uživatelů, kteří mají mít přístup k této tiskárně.