Odstraňování problémů s tiskárnami

Platí pro: Windows SBS 2008

Sdílená tiskárna není uvedena na kartě Zařízení.

Příčina Tato situace může nastat, pokud nebyla možnost Uvést v adresáři vybrána na kartě Sdílení na stránce Vlastnosti tiskárny po přidání a nasdílení tiskárny v síti.

Řešení Je nutné ručně zadat síťovou adresu tiskárny, aby se zobrazila v konzole Windows SBS Console.

Uvedení sdílené tiskárny v konzole Windows SBS Console

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Síť a poté na tlačítko Zařízení.

  3. V podokně úloh klepněte na položku Zobrazit sdílenou tiskárnu v seznamu této konzoly.

  4. V dialogovém okně Zobrazit sdílenou tiskárnu v konzole zadejte síťovou cestu k tiskárně. Chcete-li najít síťovou cestu k tiskárně, získáte informace v části Jak nalézt síťovou cestu ke sdílené tiskárně?.