Správa uživatelských účtů pomocí konzoly Windows SBS

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 umožňuje centralizovanou správu uživatelských účtů prostřednictvím konzoly Konzola systému Windows SBS. Karta Uživatelé v části Uživatelé a skupiny obsahuje následující informace:

  • seznam uživatelských účtů,

  • sada úloh správy uživatelského účtu, jako jsou úpravy, zakázání a odebrání uživatelských účtů.

  • úlohy umožňující globální zněny nastavení všech uživatelských účtů v síti,

Důležité

Chcete-li spravovat uživatele a počítače, které nepoužívají systém Windows SBS, použijte nástroj Konzola pro správu uživatelů a počítačů služby Active Directory.

Následující tabulka uvádí různé úlohy uživatelů dostupné v konzole Konzola systému Windows SBS a jejich popisy. Některé z úloh jsou specifické pro uživatele a jsou viditelné pouze při výběru uživatelského účtu.

Úlohy uživatele v konzole Windows SBS

Název úlohy Popis

Úprava vlastností uživatelského účtu

Umožňuje změnu vlastností vybraného uživatelského účtu.

Odebrat uživatelský účet

Umožňuje odebrání vybraný uživatelský účet.

Obnovit heslo uživatelského účtu

Umožňuje obnovení síťového hesla vybraného uživatelského účtu.

Změnit členství ve skupině

Umožňuje změnit členství ve skupině u vybraného uživatelského účtu.

Zakázat uživatelský účet

Zakáže vybraný uživatelský účet. Když je účet zakázaný, uživatel se nemůže přihlásit do sítě nebo přistupovat k síťovým prostředkům, jako je e-mail nebo tiskárny.

Povolit uživatelský účet

Povolí vybraný uživatelský účet. Po povolení účtu se uživatel může přihlásit a přistupovat k síťovým prostředkům, jak je definováno v oprávněních účtu a členství ve skupině.

Přidat novou roli uživatele na základě vlastností tohoto uživatelského účtu

Vytvoří roli uživatele, která má stejné vlastnosti jako vybraný uživatelský účet.

Vytisknout stránku Začínáme pro tento uživatelský účet

Vytiskne pro tohoto uživatele dokument Vítejte v síti systému Windows Small Business Server 2008. Tento dokument obsahuje podrobné pokyny pro připojení klientského počítače k síti systému Windows SBS a shrnutí síťových prostředků, které jsou k dispozici uživatelům po připojení klientských počítačů k síti Windows SBS.

Přidat nový uživatelský účet

Spustí Průvodce přidáním nového uživatelského účtu, který umožňuje vytvoření jednoho nového uživatelského účtu založeného na výchozí nebo vlastní roli uživatele.

Přidat více uživatelských účtů

Spustí Průvodce přidáním více uživatelských účtů, který umožňuje přidání více nových uživatelských účtů založených na výchozí nebo vlastní roli uživatele.

Změnit roli uživatele pro uživatelské účty

Spustí průvodce Změnit roli uživatele, který umožňuje změnu role uživatelského účtu pro uživatelské účty.

Změnit zásady hesel

Umožňuje změnu hodnot zásad hesla pro síť.

Přesměrovat složky pro přístup uživatelů k serveru

Umožňuje povolit přesměrování složky pro uživatelské účty.

Spravovat miniaplikace Odkazy na ploše

Umožňuje zadání odkazů miniaplikace Odkazy na ploše, která je pro uživatelský účet k dispozici.

Koupit další licence pro klientský přístup

Spustí web, který obsahuje přehled možností licencování a zahrnuje informace o možnostech nákupu dalších licencí.

Které uživatele mohu spravovat?

Otevře téma nápovědy popisující, jak lze pomocí konzoly Windows SBS spravovat server.

Aktualizovat toto zobrazení

Obnoví zobrazení stránky Uživatelé.