Obnovení operačního systému nebo celého serveru

Platí pro: Windows SBS 2008

Operační systém serveru nebo celý server můžete obnovit pomocí instalačního disku systému Windows SBS 2008 a zálohy, kterou jste dříve vytvořili pomocí programu Zálohování systému Windows Small Business Server. Tato metoda obnovení dat je známá také jako obnovení typu Bare Metal (BMR).

Obnovení operačního systému nebo úplného serveru ze zálohy

 1. Odpojte od serveru externí úložné zařízení.

 2. Vložte instalační disk DVD 1 se systémem Windows SBS 2008.

 3. Restartujte server a spusťte jej z jednotky DVD.

 4. Na stránce Nainstalovat Průvodce instalací systému Windows Server 2008 klepněte na položku Opravit tento počítač. Otevře se dialogové okno Možnosti obnovení systému.

 5. Vyberte Microsoft Windows Server 2008 a klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Zvolte nástroj pro obnovení klepněte na možnost Obnovení zálohy Windows Complete PC. Otevře se varování s informací, že nelze nalézt platné umístění pro zálohu.

 7. Připojte externí úložné zařízení obsahující vaši zálohu serveru a klepněte na tlačítko Opakovat.

 8. Postupujte podle pokynů v průvodci Obnovení zálohy Windows Complete PC:

  1. Na první stránce průvodce Obnovení zálohy Windows Complete PC zvolte, zda chcete server obnovit z poslední dostupné zálohy nebo z jiné zálohy.

   Poznámka

   Prostředí Windows Recovery neupravuje časová razítka pro letní čas. Proto může být čas zálohy zobrazený v průvodci Obnovení zálohy Windows Complete PC o hodinu posunutý.

  2. Na stránce Zvolit způsob obnovení zálohy můžete provádět tyto akce:

   • zvolit formátování disků a změnu rozdělení do oddílů,

   • zvolit pouze obnovení systémových disků,

   • v případě potřeby nainstalovat ovladače,

   • zadat upřesňující možnosti.

Po obnovení počítače ze zálohy se počítač restartuje.