Změna zásad hesla

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Změna zásad hesla pro síť Windows SBS

  1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

  2. Na navigačním panelu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny.

  3. Na kartě Uživatel klepněte v části Uživatel - úlohy na položku Změnit zásady hesel.

  4. Na stránce Změnit zásady hesel proveďte následující akce:

    • V oddílu Vypršení platnosti hesla změňte hodnotu Maximální stáří hesla (dny), pokud chcete změnit počet dní, po kterém musí uživatelé sítě změnit svá hesla pro uživatelské účty.

    • V části Požadavky na heslo definujte požadavky na složitost a délku hesla.

  5. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.