Obnovení dat serveru SQL Server

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 pomocí Průvodce obnovením obnoví místní soubory a složky a některé typy dat aplikací ze zálohy. Pomocí průvodce obnovením serveru však nelze obnovit datové soubory, datové sady nebo databáze pro SQL Server 2008. Chcete-li obnovit data pro SQL Server 2008, je nutné použít nástroje, které jsou součástí instalace serveru SQL Server.

Informace o obnovení dat serveru SQL Server získáte v tématu Přehled obnovení a zotavení na serveru SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124577) na webu společnosti Microsoft.