Použití kódů Product key systému Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Kódy product key a virtuální klíče jsou klíče dlouhé 25 znaků, které slouží k aktivaci softwaru. Kódy product key Windows® Small Business Server 2008 jsou různé podle edice softwaru a typu operačního systému. V závislosti na zakoupené verzi systému Windows SBS 2008 je kód product key umístěn na štítku balení produktu nebo na kartičce s kódem product key.

Další informace o aktivaci produktu naleznete na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=125376 (stránka může být v angličtině).

Poznámka

Pokud jste server zakoupili u výrobce OEM, bude server pravděpodobně předem aktivovaný. Pokud je však nutné zadat kód product key, najdete jej na štítku Certifikát pravosti (COA) na serveru. U systému Windows SBS 2008 Standard jsou na serveru COA uvedeny fyzické i virtuální klíče. V systému Windows SBS 2008 Premium jsou fyzické klíče na štítku COA a virtuální kódy product key spolu s klíči, které jsou vyžadovány pro server SQL, uvedeny na obale na kartičce s kódem product key.

Další informace o kódech product key a virtuálních klíčích získáte na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100268.

Poznámka

Systém Windows SBS 2008 není třeba instalovat z disku DVD 2. Disk DVD 2 obsahuje nástroje, jejichž pomocí lze opravit software Windows SBS 2008, a nevyžaduje zadání kódu product key. Před použitím jakéhokoli z nástrojů pro opravy si přečtěte Windows SBS 2008 Průvodce opravami na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122655.

Kódy Product Key pro systém Windows Small Business Server 2008 Standard Edition

Systém Windows SBS 2008 Standard Edition obsahuje dva kódy product key:

Popis kódu Product Key Pokyny k použití

ProdKey Win SBS Std 2008 00150 FPP/VL

Slouží k fyzické instalaci systému Windows SBS 2008.

ProdKey Win SBS Std 2008 00150 Virtual FPP/VL

Slouží k instalaci systému Windows SBS 2008 v prostředí virtuálního operačního systému.

Další informace o kódech product key pro virtualizaci získáte na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=126331.

Kódy Product Key pro systém Windows Small Business Server 2008 Premium Edition

Systém Windows SBS 2008 Premium Edition obsahuje pět kódů product key:

Popis kódu Product Key Pokyny k použití

ProdKey Win SBS PREM 2008 00150 I FPP/VL

Slouží k fyzické instalaci systému Windows SBS 2008.

ProdKey Win SBS PREM 2008 I VirtualFPP/VL

Slouží k instalaci systému Windows SBS 2008 Premium Edition v prostředí virtuálního operačního systému.

ProdKey Win SBS PREM 2008 00150 II FPP/VL

Slouží k instalaci dalších serverových technologií z disku DVD 3 nebo DVD 4 v závislosti na hardwaru.

ProdKey Win SBS PREM 2008 Virtual 00150 II VirtualFPP/VL

Slouží k instalaci systému Windows SBS 2008 Premium Edition v prostředí virtuálního operačního systému.

Další informace o kódech product key pro virtualizaci získáte na webu společnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=126331.

ProdKey SQL Svr pro Small Business Server 2008

Slouží k instalaci jedné instance systému Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business.

Poznámka

Slouží pouze k odemknutí systému Microsoft SQL Server 2008 for Small Business Standard Edition. Neodemkne Microsoft SQL Server Standard Edition.