Odstraňování problémů se vzdáleným webovým pracovištěm

Platí pro: Windows SBS 2008

Chybová zpráva

Při přechodu na vzdálené webové pracoviště z počítače, který není připojený k doméně systému Windows Small Business Server se zobrazí chybová zpráva Došlo k problému s certifikátem zabezpečení tohoto webu.

Příčina   K této chybě dojde, protože v počítači není nainstalován serverový certifikát, takže mu server nedůvěřuje.

Řešení   Nainstalujte certifikát zabezpečení serveru do počítače, aby mu server se systémem Windows SBS 2008 důvěřoval. Prohlížeč se tak může připojit ke vzdálenému webovému pracovišti bez upozornění zabezpečení.

Chcete-li do počítače nainstalovat certifikát zabezpečení serveru, spusťte instalační balíček certifikátu:

 1. V počítači, který je připojený k síti vaší organizace, zkopírujte instalační balíček certifikátu ze souboru Public\Public Downloads\Install Certificate Package.zip na vyměnitelné úložné zařízení (jako je disketa nebo jednotka USB).

 2. Nainstalujte certifikát zabezpečení serveru z vyměnitelného loženého zařízení do počítače.

Důležité

Instalační balíček certifikátu se doporučuje kopírovat pouze z počítače, který je přímo připojený k vaší firemní síti. Balíček nestahujte z Internetu.

Odstraňování problémů s připojením ke vzdálenému webovému pracovišti

Pokud v síti Windows SBS 2008 používáte počítače, které nejsou uvedeny v organizační jednotce Windows Small Business Server služby Active Directory® Domain Services, nemůžete těmto počítačům přiřadit vzdálený přístup prostřednictvím konzoly Konzola systému Windows SBS. Tyto počítače nejsou v důsledku toho dostupné pro vzdálené připojení přes vzdálené webové pracoviště.

Tento problém opravíte tak, že po přidání uživatelů do skupiny Uživatelé vzdálené plochy vytvoříte nový klíč registru, který počítačům povolí připojení ke vzdálenému webovému pracovišti. Informace o vytvoření nového klíče registru získáte v části Rozšířené nastavení.

Varování

Nesprávná úprava registru může vážně poškodit systém. Před prováděním změn registru byste měli v počítači zálohovat veškerá cenná data.

Poznámka

Kroky pro přidání uživatelů do skupiny Uživatelé vzdálené plochy se může mírně lišit v závislosti na operačním systému.

Přidání uživatelů do skupiny Uživatelé vzdálené plochy

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na položku Vzdálená nastavení.

 3. V okně Řízení uživatelských účtů klepněte na tlačítko Pokračovat.

 4. V části Vzdálená plocha klepněte na položku Povolit připojení počítačů s jakoukoli verzí Vzdálené plochy (nižší zabezpečení).

 5. Ujistěte se, zda brána firewall umožňuje provoz vzdálené plochy přes port 3389-

 6. chcete-li přidat uživatele do skupiny Remote Desktop Users, klepněte v dialogovém okně Vlastnosti systému v části Vzdálená plocha na položku Vybrat uživatele.

  Poznámka

  Správci sítě již jsou členy této skupiny a není nutné je přidat.

 7. V dialogovém okně Uživatelé vzdálené plochy klepněte na tlačítko Přidat.

 8. V dialogovém okně Vybrat uživatele nebo skupiny, zadejte názvy objektů a klepněte na tlačítko OK.

 9. Dvakrát klepněte na tlačítko OK. Tím dialogová okna ukončíte.