Vlastní nastavení vzhledu Vzdáleného webového pracoviště

Platí pro: Windows SBS 2008

Vzhled webové stránky můžete přizpůsobit včetně přidání zobrazovaného jména pro přihlášení, odhlášení a domovskou stránku. Můžete také zvolit obrázek na pozadí a zobrazit logo své společnosti.

Poznámka

Vzdálené webové pracoviště podporuje formáty obrázků GIF, PNG, BMP a JPG. Vlastní logo nebo obrázek na pozadí by měly být přibližně 760 pixelů široký a 500 pixelů vysoký. Kromě toho lze vybrat pouze soubory obrázků uložené ve složce \Program Files\Windows Small Business Server\Bin\webapp\Remote\Images na serveru. Máte-li vlastní obrázky, které chcete použít, zkopírujte je nejprve do této složky.

Vlastní nastavení vzhledu Vzdáleného webového pracoviště

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Vzdálené webové pracoviště a poté klepněte na položku Zobrazit vlastnosti webu. Zobrazí se stránka Vzdálené webové pracoviště - vlastnosti.

 4. Klepněte na kartu Vlastní nastavení.

 5. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li zaznamenat název vaší organizace, aby se zobrazila na stránce přihlášení, odhlášení a domovských stránkách Vzdáleného webového pracoviště, zadejte jej do textového pole Název organizace.

  • Chcete-li si zvolit vlastní obrázek na pozadí na přihlašovací stránce Vzdáleného webového pracoviště, klepněte v dialogovém okně Přihlašovací stránka na položku Zvolit, vyberte v seznamu obrázek a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li na domovské stránce vzdáleného webového pracoviště zobrazit logo své organizace, klepněte v dialogovém okně Domovská stránka na tlačítko Vybrat, v seznamu vyberte obrázek a klepněte na tlačítko OK.

 6. Klepněte na tlačítko Použít.