Ukončení přesměrování složek uživatelů na server

Platí pro: Windows SBS 2008

Jakmile ukončíte přesměrování složek uživatelů na server, uživatelé se musí odhlásit z klientského počítače, který je připojený k síti, a pak se znovu přihlásit, aby byla povolena zásada skupiny přesměrování složky k aktualizaci v klientských počítačích. Jakmile se uživatelé přihlásí na server, jsou jejich přesměrované složky staženy ze serveru do klientského počítače.

Poznámka

Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste správcem sítě.

Ukončení přesměrování složek pro více uživatelských účtů na server

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. Otevřete dialogové okno Přesměrování složek - vlastnosti některým z následujících způsobů:

  1. Na navigačním panelu klepněte na tlačítko Sdílené složky a weby a potom klepněte na kartu Sdílené složky.

   NEBO

  2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a poté na položku Uživatelé.

 3. V podokně Úlohy klikněte na položku Přesměrovat složky pro přístup uživatelů k serveru. Zobrazí se dialogové okno Přesměrování složky - vlastnosti.

 4. Na kartě Uživatelské účty zrušte zaškrtnutí políčka u jednotlivých uživatelských účtů, u nichž chcete přesměrování na server ukončit. Můžete také vybrat možnost Vybrat všechny uživatele nebo Zrušit výběr všech uživatelů.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Ukončení přesměrování složek pro jeden uživatelský účet na server

 1. Spusťte konzolu systému Windows SBS.

 2. V navigačním pruhu klepněte na kartu Uživatelé a skupiny a poté na položku Uživatelé.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na uživatelský účet, a potom na příkaz Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti uživatele klepněte na kartu Složky a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit přesměrování složky na server.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Vyzvěte uživatele k odhlášení od klientských počítačích a následné přihlášení, aby se aktualizovala zásada skupiny.

  note
  Může být nutné, aby se uživatelé odhlásili z klientských počítačů a znovu do nich přihlásili až třikrát, aby se aktualizovala zásada skupiny a přesměrovaly složky do klientských počítačů.