Ruční přesunutí sdílených složek do jiného umístění

Platí pro: Windows SBS 2008

Systém Windows SBS 2008 nabízí průvodce, jejichž pomocí můžete přesunout data do jiné složky, oddílu, na jiný pevný disk nebo do jiného externího úložného zařízení. Tito průvodci však neslouží k přesouvání sdílených složek, které vytvoříte. Chcete-li přesouvat sdílené složky, které jste vytvořili, je nutné ručně vytvořit kopii složky a obsahu složky a pak sdílet zkopírovanou složku.

Varování

Tento postup neslouží k ručnímu přesouvání složek s daty, které lze přesouvat pomocí průvodců poskytnutých systémem Windows SBS 2008.

Aby byl tento proces úspěšný, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí:

 1. Poznamenejte si vlastní oprávnění pro sdílení složky a podsložek, které chcete přesouvat.

 2. Ukončete sdílení složky, kterou chcete přesunout.

 3. Zkopírujte složku a její obsah do nového umístění.

 4. Nasdílejte nově vytvořenou kopii složky.

 5. Odstraňte původní složku.

Zaznamenání vlastní oprávnění pro sdílení složky a podsložek, které chcete přesouvat

 1. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, kterou chcete přesunout, a potom klepněte na položku Změnit oprávnění složky. Otevře se stránka Vlastnosti složky.

 3. V seznamu Uživatelé a skupiny vyberte jednotlivé uživatele nebo skupiny a poznamenejte si, jaké oprávnění jim je uděleno.

 4. Po zaznamenání oprávnění ke složce pro všechny uživatele a skupiny pokračujte dalším krokem.

Ukončení sdílení složky, kterou chcete přesunout

 1. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V zobrazení seznamu klepněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, jejíž sdílení chcete ukončit, a potom klepněte na položku Ukončit sdílení této složky.

 3. V dialogovém okně Sdílené složky potvrďte provedenou akci klepnutím na tlačítko Ano.

Zkopírování složky a jejího obsahu do nového umístění

 1. Otevřete okno Příkazový řádek. (Postup: Klikněte na tlačítko Start, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.)

 2. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  robocopy drive:\currentfoldername newdrive:\newfoldername /copy:DATSO /MIR

  kde:

  • drive:\currentfoldername je umístění jednotky a název složky, kterou chcete zkopírovat

  • newdrive:\newfoldername je nové umístění a nový název složky kopie

  • /copy:DATSO /MIR zkopíruje celou adresářovou strukturu a oprávnění ke svazku NTFS ze zadané složky do zadaného umístění

 3. Ověřte si, zda jste vytvořili úplnou kopii sdílené složky a její obsah v zadaném umístění, a pokračujte dalším krokem.

Sdílení nově vytvořené kopie složky

 1. Na navigačním panelu klepněte na položku Sdílené složky a weby. Zobrazení seznamu uvádí sdílené složky umístěné na serveru.

 2. V seznamu Úlohy sdílené složky klepněte na položku Přidat novou sdílenou složku. Zobrazí se Průvodce zajištěním sdílené složky.

 3. Na stránce Umístění sdílené složky vyhledejte a vyberte novou kopii složky, kterou jste předtím vytvořili, a klepněte na tlačítko OK.

 4. V průvodci klepnutím na tlačítko Další přijměte výchozí nastavení a pokračujte na stránku Nastavení protokolu SMB.

 5. Na stránce Nastavení protokolu SMB vyberte položku Uživatelé a skupiny mají vlastní oprávnění ke sdílení a klepněte na tlačítko Oprávnění. Otevře se dialogové okno Oprávnění ke složce.

 6. V seznamu Jméno skupiny nebo uživatele vyberte jednotlivé uživatele nebo skupiny a přiřaďte oprávnění zaznamenaná dříve u jednotlivých uživatelských účtů nebo účtů skupiny.

 7. Podle pokynů v průvodci dokončete sdílení složky.

Odstranění původní složky

 1. Spusťte aplikaci Průzkumník Windows.

 2. Vyhledejte původní složku a klepnutím ji vyberte.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li složku odstranit a odeslat do složky Koš, stiskněte klávesu DELETE.

  • Chcete-li složku trvale odstranit, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+DELETE.